Tekniikka ekologisemman ja eettisemmän elämän apukeinona

Kuinka kehittyvä teknologia edistää ekologisempaa ja eettisempää elämäntapaa? Tekniikkahan on saumaton osa jokapäiväistä elämäämme muun muassa työympäristössä, kotona sekä liikkuessamme paikasta toiseen. Esimerkiksi sähköautot puhdistavat kaupunkeja saastekuormituksesta sekä uusiutuva energia vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tarkemmat monitorit mahdollistavat saasteiden määrän seuraamista ja niihin reagoimista erityisesti suurkaupungeissa, missä on paljon liikennettä. Älypuhelimien ja tietokoneiden lisäksi suosiotaan kasvattavat älykkäät kodit, joissa kodin turvallisuus, lämmitys ja muut toiminnot ovat kytkettyinä yhteen – helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Teknologian kehitystä pidetään joskus huonona ja jopa pelottavana asiana. Uhkakuviin kuuluvat tekoälyn kehittyminen ihmisaivojen ohi, sekä jopa scifimäiset tulevaisuudennäkymät kaiken tuhoutumisesta. Erityisesti vanhempi väestö suhtautuu teknologiaan epäillen ja jopa vastustaa sen käyttöön ottamista kokonaan. Totuus kuitenkin on, että teknologialla on valtava potentiaali helpottaa ihmisten elämää ja luoda uusia mahdollisuuksia niin töissä, matkustellessa kuin vapaa-ajallakin. Uusien toimintojen käyttöönotto ja niihin tottuminen voi viedä aikaa, mutta on sen arvoista pidemmällä tähtäimellä.

Uusiutuva energia ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos eli kasvihuoneilmiö on jo pitkään pyörinyt ihmisten ajatuksissa ja mediatilassa. Maapallon lämpötila nousee ylenmääräisten hiilidioksidipäästöjen seurauksena, mistä on syytäkin olla huolissaan. Kokonaiskuvaan vaikuttaa uusiutumattomien energiamuotojen – kuten kivihiilen ja öljyn – käyttö. Väestö kasvaa ja energiankulutus lisääntyy tämän myötä. Tarve uusiutuville, ympäristöystävällisille energiamuodoille on siis suuri. Teknologian kehitys mahdollistaa entistä paremmat tavat hyödyntää muun muassa tuulivoimaa, vesivoimaa, geotermistä energiaa sekä aurinkoenergiaa. Uusiutuvien energiamuotojen haaste on saada muutettua säteily- tai liike-energia mahdollisimman helposti varastoitavaan ja käytettävään muotoon.

Viime vuosina uusiutuvan energian muodot ovat teknologian kehityksen myötä sekä yleistyneet että halventuneet. Energiakustannukset ovatkin tärkeä ja huomioonotettava näkökanta, sillä kuluttajat ovat entistä hintatietoisempia. Cleantech- ja puhdas energia ovat tekniikanteollisuuden kuumia sanoja, jotka myös herättävät sijoittajien mielenkiinnon – erityisesti vastuullisen ja vihreän sijoittamisen alalla. Uusiutuvissa energiamuodoissa tehokkuuden kehittymisen lisäksi myös design eli tyyli vaikuttaa niiden suosioon ja levinneisyyteen. Entistä pienemmät ja huomaamattomammat aurinkopaneelit on esimerkiksi helppo ja kestävä ratkaisu kesämökille.

Digitaalisuus vähentää metsien hakkuita?

Tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien myötä tarve paperinkäytölle vähenee. Kun tieto liikkuu ja varastoituu bitteinä eli digitaalisessa muodossa, ei tulostaminen tai faksaaminen ole enää ajankohtaista. Tekstiviestit, skype-puhelut ja sähköpostit korvaavat osittain – tai jo lähes kokonaan – kirjeet ja fyysiset kokoukset. Maksaminen on siirtynyt pääosin verkkopankkeihin, ja useimmat laskut myös lähetetään ainoastaan sähköisessä muodossaan. Tiedostojen säilyttäminen on siirtynyt mappien sijasta pilvipalveluihin, joiden ansioista dokumentit ovat saatavilla kaikkialla ja mihin aikaan tahansa.

Pilvipalvelut mahdollistavat tiedon reaaliaikaisen jakamisen ja muokkaamisen kaikkialle maailmaan. Työnteko helpottuu, mutta työn vaatimustaso ja tahti nopeutuvat; oletus alkaa olla se, että työntekijät ovat saatavilla ja valmiustilassa lähes kellon ympäri. Digitalisaatio samaan aikaan säästää metsiä ja luontoa, mutta kuormittaa työntekijää. Toisaalta viestintä nopeutuu ja helpottuu, mutta näyttöjen sininen valo aiheuttaa muun muassa unettomuutta, siinä missä perinteiset printtituotteet eivät sitä tee. Käyttääkö kukaan enää paperista kalenteria vai ovatko aikataulutkin siirtyneet sähköiseen muotoon?

Jakamistalous ekologisemman arjen puolesta

Ihminen pitää tavaroiden ja asioiden omistamisesta, mutta onko tämä aina tarpeellista? Kapitalistinen talousmalli perustuu omistamisoikeudelle, mutta mahdollistaa myös vaihtoehtoja omistamiselle. Jakamistalous on tavallaan vanha käsite, mutta se saa uuden elämän teknologian kehittymisen kautta. Toimintamalli mahdollistaa muun muassa tavaroiden yhteisomistajuuden, välineiden lainaamisen, erilaiset liikkumisen muodot sekä uudet tavat asua ja majoittua. Joidenkin tavaroiden omistaminen on lähes täysin turhaa. Esimerkiksi porakoneen käyttöaika koko sen elinkaaren mitassa jää usein muutamaan minuuttiin – miksi tätä ei siis omistamisen sijaan lainaisi?

Teknologia mahdollistaa jakamistalouden toteutumisen erilaisilla alustoilla. Alan pioneereja ovat muun muassa Uber ja Airbnb, jotka haastavat melko jämähtänyttä taksi- sekä hotellialaa. Molemmat palvelut hyödyttävät sekä palvelun tarjoajaa että sen käyttäjää. Tyhjillään olevan asunnon saa tuottamaan tarjoamalla sitä esimerkiksi matkailijoiden käyttöön. Samalla reissaaja saa uuteen paikkaan saapuessaan autenttisen ja usein edullisemman vaihtoehdon hotellissa yöpymiselle. Myös Netflix ja muut viihdepalvelut ovat tavallaan jakamistaloutta. Samaa elokuvaa ei tarvitse enää omistaa, vaan sen voi verkon kautta katsoa rajaton määrä ihmisiä.

Sähköautot

Kulkuneuvot aiheuttavat päästöjä, joista varsinkin suurkaupungit kärsivät. Sähköautot ovat ratkaisu paikallisille päästöille, sillä niissä ei ole lainkaan pakoputkea. Kulkuneuvo ei tietenkään ole täysin päästötön, vaan sähkönkin tuottamiseen on kulunut luonnonvaroja. Tämä on tapahtunut kuitenkin keskitetysti voimalaitoksessa, jolloin kaupunkitila säästyy suurimmilta saasteilta. Sähköautojen paras hyödyntämistapa on niiden yhdistäminen edellä mainittuun jakamistalouteen; mikä voisi olla ekologisempi vaihtoehto kuin matkustaa paikasta toiseen sähköenergialla toimivalla kimppakyydillä. Kimppakyytipalvelut vähentävät yhteenlaskettua ajokilometrien määrää, kun tyhjät istumapaikat saadaan täytettyä samaan kohteeseen menevillä matkaajilla.

Älykkäät kodit

Älykkäät kodit perustuvat asioiden internetiin; eli siihen, että fyysiset tavarat ja rakenteet voivat olla yhteydessä toisiinsa. Älykäs koti on parhaimmillaan ympäristöystävällinen, kustannustehokas ja turvallinen. Tällaisen asuinpaikan keskusjärjestelmään on liitetty muun muassa kodin energiankulutus, valaistuksen ja lämmönsäätely sekä turvallisuusjärjestelmät. Kehittyneet mittaristot seuraavat kodin lämpötilaa ja reagoivat siihen vaihtaen lämmityksen tai ilmastoinnin tasoa. Liikeaktivoitu valaistusjärjestelmä vähentää omalta osaltaan sähkönkulutusta, kun valot eivät pala tyhjissä huoneissa turhaan vaan syttyvät ja sammuvat tarpeen mukaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *